Khám phá ý nghĩa giấc mơ thấy Bò sát & ngủ nằm mơ thấy động vật bò sát

Bạn có biết tại vì sao mình mơ thấy các không?

Theo thấy động vật bò sát, nếu bạn mơ thấy động vật bò sát trong giấc mơ của bạn thì điều này tượng trưng cho sự thúc giục cơ bản, bản năng tự nhiên hoặc bị ức chế trong ham muốn tình dục.

Tìm hiểu ngoài lề về bò sát:

  • Crocodilia (các loài cá sấu thực sự, cá sấu caiman và cá sấu Mỹ): 23 loài
  • Sphenodontia (các loài tuatara ở New Zealand): 2 loài
  • Squamata (các loài thằn lằn, rắn và amphisbaenia (“bò sát giống bọ”)): khoảng 7.900 loài
  • Testudines (các loài rùa, ba ba, vích, đồi mồi v.v): khoảng 300 loài

Giải Mã Giấc Mơ Động Vật

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>