Công ty Tasco chi gần 14.000 tỷ đồng đầu tư các dự án

Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, ngoài số vốn tự có, công ty sẽ phải huy động thêm các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng và các nhà đầu tư để triển khai .

ANTT.VN – Doanh thu năm 2015 đạt 2.268 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 160 tỷ đồng, tương ứng thực hiện 90,05% và 114% kế hoạch. Trong năm 2016, Tasco đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 380 tỷ đồng.

Tasco chi gan 14.000 ty dong dau tu cac du an - Anh 1

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tasco năm 2016

Ngày 24/06 vừa qua, Công ty Cổ phần Tasco (mã: HUT) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015. Theo đó, năm vừa qua, Tasco đạt doanh thu 2.268 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 160 tỷ đồng, tương ứng thực hiện 90,05% và 114% kế hoạch.

Trong năm nay, Tasco đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 380 tỷ đồng.

Công ty cho biết, năm 2016, công ty sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án hạ tầng giao thông như dự án BT Lê Đức Thọ, Dự án Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, Dự án Khu nhà ở cho CBNV Văn phòng Trung ương Đảng và Báo Nhân dân, Dự án South Building – Pháp Vân và Dự án đơn vị ở 1 – Xuân Phương với tổng mức đầu tư 8.666 tỷ đồng. Riêng Dự án đơn vị ở 1 – Xuân Phương là dự án được đầu tư mới với tổng mức đầu tư là 3.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, một loạt các dự án BOT QL 10 Hải Phòng , BOT 39 Thái Bình, BOT Đông Hưng và Dự án thu phí không dừng và kiểm soát trọng tải xe cũng sẽ được đầu tư 5.323 tỷ đồng.

Tổng giá trị đầu tư các dự án lên tới 13.989 tỷ đồng.

Về phương án chi trả cổ tức năm 2015, Đại hội đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức tỷ lệ 12% bằng tiền mặt. Trong đó, công ty đã trả 7% trong năm, còn lại 5% dự kiến sẽ thanh toán sau Đại hội. Tổng số tiền chi trả cổ tức cho hai đợt là 174 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đại hội đã thông qua phương án nâng số thành viên HĐQT từ 07 thành viên lên 09 thành viên và bầu bổ sung ông Hoàng Trung Dũng đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT, còn 01 thành viên còn lại sẽ thực hiện bầu bổ sung vào kỳ đại hội tiếp theo.

Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, ngoài số vốn tự có, công ty sẽ phải huy động thêm các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng và các nhà đầu tư để triển khai dự án.

Trong những năm tới, công ty sẽ tập trung đầu tư theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng (đầu tư các dự án BT Hạ tầng giao thông), đồng thời, thực hiện chủ trương xã hội hóa ngành y tế, theo đó, công ty sẽ mở rộng đầu tư các dự án theo hình thức PPP, kết hợp các bệnh viện công trên địa bàn thành phố Hà Nội để cùng đầu tư.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>