Cho phép bán dự án sau khi đã giải phóng mặt bằng, sao lại không?

Đối với các dự án đã giải phóng mặt bằng dưới 80%, kiến nghị UBND thành phố cho phép điều chỉnh ranh để thực hiện dự án, hoặc tạo điều kiện doanh nghiệp hợp tác đầu tư, hoặc chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư có năng lực để tiếp tục giải phóng mặt bằng.

Cho phép chuyển nhượng dự án sau khi đã giải phóng mặt bằng có thể tháo gỡ khó khăn cho hàng trăm dự án “chết lâm sàng” như hiện nay.

Kien nghi cho ban du an sau khi da giai phong mat bang - Anh 1

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HOREA) vừa có những kiến nghị quan trọng đối với Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên môi trường liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án .

Đề nghị cho chuyển nhượng dự án sau khi đã giải phóng mặt bằng

Theo kiến nghị của HOREA với Bộ Xây dựng, Khoản 2 điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản đã quy định: “Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng” có giảm nhẹ hơn một chút về điều kiện chuyển nhượng so với Luật Kinh doanh bất động sản 2006.

Tuy nhiên, với nội dung này vẫn chưa thực sự thông thoáng, chưa tạo điều kiện thúc đẩy thị trường chuyển nhượng dự án (M&A) để góp phần tháo gỡ khó khăn cho hàng trăm dự án bất động sản.

Thống kê của HOREA cho thấy, hiện trên toàn địa bàn TP.HCM đang có tới 137 dự án “chết lâm sàng” (tạm ngưng thi công hoặc hết hạn công nhận chủ đầu tư).

Hiệp hội có đề nghị coi chuyển nhượng dự án bất động sản là hoạt động kinh doanh bình thường giữa các nhà đầu tư có nhu cầu. Nếu bên chuyển nhượng dự án chưa làm xong thủ tục thì bên nhận chuyển nhượng sẽ tiếp tục hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định.

Trước đó, Sở Xây dựng TP.HCM cũng đã có đề xuất “khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện việc hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư có kinh nghiệm và năng lực tài chính tiếp tục triển khai thực hiện dự án”.

Do vậy, HOREA kiến nghị Bộ Xây dựng trình Chính phủ cho chuyển nhượng dự án kể từ giai đoạn sau khi đã giải phóng mặt bằng để nhà đầu tư mới có điều kiện đẩy nhanh việc thực hiện dự án, góp phần giải quyết hàng tồn kho trên thị trường bất động sản.

Kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp đã giải phóng mặt bằng một phần dự án

HOREA kiến nghị Bộ Tài nguyên Môi trường và UBND TP.HCM về việc cần thiết hỗ trợ doanh nghiệp đã giải phóng mặt bằng một phần diện tích dự án.

Theo hiệp hội này, TP.HCM hiện còn 52 dự án chưa thể triển khai được do chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, trong đó có 23 dự án đã giải phóng trên 80% và 29 dự án dưới 80% diện tích đất dự án.

HOREA kiến nghị, đối với các dự án đã giải phóng mặt bằng trên 80%, kiến nghị UBND thành phố cho phép chủ đầu tư và các hộ dân thuê 2 đơn vị tư vấn độc lập thẩm định giá đất theo giá thị trường, để thỏa thuận việc bồi thường với sự hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước.

UBND quận, huyện trình thành phố để hỗ trợ chủ đầu tư về các thủ tục hành chính trong việc thu hồi đất.

Đối với các dự án đã giải phóng mặt bằng dưới 80%, kiến nghị UBND thành phố cho phép điều chỉnh ranh để thực hiện dự án, hoặc tạo điều kiện doanh nghiệp hợp tác đầu tư, hoặc chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư có năng lực để tiếp tục giải phóng mặt bằng.

Mặt khác, có thể có cơ chế giao cho tòa án xem xét quyết định để đảm bảo tính khách quan và các bên có liên quan đều phải chấp hành quyết định của tòa án.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>